Ühing


Lüganuse tagaküla MTÜ nimi tuleb ajaloolise Lüganuse küla osast Purtse jõe läänekaldal, Lüganuse kirikust Purtse poole. Eesküla paiknes kirikusillast pritsumajani, keskküla sealt kuni karjasillani ja tagaküla karjasillast surnuaia sillani.
Küla kolme silla vahel.

Just Lüganuse tagakülast on pärit MTÜ asutajad, kes 2007. aastal lõid ühingu selleks, et tõhusamalt oma elukeskkonna käekäigu osas kaasa rääkida. Järjepidevalt on tegutsetud ja jõudumööda elu edendatud.

Ühingu tegevus hõlmab täna laiemat ala – Lüganuse, Matka, Kopli ja Mustmätta külasid –, mis kokku on Lüganuse kant. See on kodu, kaunis loodus ja võimas ajaloopärand ehk Lüganuse kants.


MTÜ eesmärkideks on

  • Lüganuse külaelu edendamine

  • Lüganuse elukeskkonna ja looduse kaitsmine

  • Lüganuse ajaloo- ja kultuuripärandi kogumine, talletamine ning tutvustamine

  • Lüganuse kultuuri- ja hariduselu edendamine

Lähituleviku peamisteks ülesanneteks on

  • kohaliku elanikkonna esindamine Murru kinnistule planeeritava Lüganuse lubjakivikarjääri küsimuses

  • loopealse maastikukaitseala loomine Matka külla

  • Lüganuse kooli toetamine


MITTETULUNDUSÜHING LÜGANUSE TAGAKÜLA
Arveldusarve LHV Pangas
EE257700771005962207
Lüganuse kooli toetuse konto EE217700771007506616


Kirjuta või helista meile
laila@eb.ee
56 494 115, Laila
53 304 366, Liidi
56 467 137, Kaja
50 26 774, Ulvar